Táo tinh thần Tự Long: "Anh em chúng tôi phải nhịn nhau như nhịn cơm sống"

Đó là lời chia sẻ của Táo tinh thần Tự Long khi nói về quá trình tập luyện của anh em nghệ sĩ tham gia Táo quân 2016.
Theo VTV