Trước vận hội mới của dân tộc, đáp lại tấm lòng của nhân dân, trong lòng giang sơn Tổ quốc thiêng liêng, trước biển lớn thế giới, dẫn dắt dân tộc nhịp bước tiếp tục công cuộc đổi mới toàn diện, đồng bộ và đáp lại yêu cầu của gần 100 triệu đồng bào, Đảng chúng ta nỗ lực tiếp tục tự đổi mới, tự chỉnh đốn mình, phấn đấu cùng toàn dân tộc, tất cả vì sự lớn mạnh của Đất nước, vì hạnh phúc của Nhân dân, vì sự phát triển của chế độ mới của Nhân dân mà hơn 78 năm qua, cả Dân tộc nối chí ông cha kỳ công xây dựng và bảo vệ Đất nước bằng mọi giá.

Đó là sứ mệnh lịch sử tự nhiên và vinh dự thiên khải của Đảng!

Trải 93 năm qua, với chân lý “chúng chí thành thành”, Đảng - “đứa con nòi” của nhân dân Việt Nam - cùng dân tộc ta san bằng mọi chướng ngại, đánh tan mọi kẻ xâm lược, giữ gìn và không ngừng phát triển tất cả giang san và di sản mà ông cha mấy ngàn năm truyền lại.

Lịch sử thế giới từ xưa tới nay, tình hình phức tạp từ Đông sang Tây và sự rối ren ở một số quốc gia khu vực, ngay lúc này đây, vẫn đang cho chúng ta thấy nóng bỏng những cảnh báo sinh tử nhãn tiền về tầm nhìn chiến lược, về thời cơ chiến lược của dân tộc, về lợi ích chiến lược của quốc gia, nhất là về động lực chiến lược chủ yếu đại đoàn kết toàn dân tộc của nước nhà.

Giang sơn thống nhất một dải từ mũi Cà Mau tới địa đầu Móng Cái, nền độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia từ Trường Sơn, Phan Xi Păng tới Trường Sa, Hoàng Sa… bất khả xâm phạm, lợi ích Đất nước và Nhân dân phải được bảo vệ bằng mọi giá, trên nền móng sức mạnh vô địch của Nhân dân.

Đó là tầm nhìn chính trị chiến lược, là mục tiêu chiến lược, là quyết sách chiến lược của Đảng!

Trên lộ trình đất nước hội nhập quốc tế không chỉ về quy mô, tốc độ và cả chiều sâu, hơn bao giờ hết, càng đòi hỏi chúng ta về tầm nhìn quảng khoát và biện chứng, về sự tỉnh táo, sâu sắc và tinh tế trong mỗi quyết sách, về tính nhân văn và bền vững trong mỗi bước đi, về sự trung thành, kiên định về nguyên tắc và sáng tạo, linh hoạt không ngừng ở phương lược hành xử… mà vấn đề cơ bản nhất, sinh tử nhất xuyên suốt mọi suy nghĩ và hành động đổi mới là, giữ vững vô điều kiện nguyên tắc bất di bất dịch: Bảo vệ vị thế, sự toàn vẹn lãnh thổ ngàn năm, chủ quyền Tổ quốc thiêng liêng và lợi ích vô giá của dân tộc, của đất nước và của Nhân dân ta, dù trong bất cứ điều kiện nào.

Đó là “ngọn lửa thử vàng” về tầm nhìn chính trị, về bản lĩnh nhân văn… của Đảng, Nhà nước ta, về lòng yêu nước, thương nòi… của mỗi người Việt Nam ta, về đức dám hy sinh, gan góc đối với mỗi cán bộ, đảng viên.

Phải chủ động giữ nước khi nước còn chưa nguy, phải điềm tĩnh giữ vững nguyên tắc và quyền biến hành xử bảo vệ lợi ích quốc gia là mục tiêu tối thượng trước mọi sự chi phối hay sức ép dù từ bất cứ phía nào, của bất cứ ai, vì nền độc lập tự do, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Phải làm tất cả tốt nhất không chỉ vì lúc này mà cần tiên lượng và phải giải quyết căn bản những tiền đề vững chắc và tốt đẹp cho các thế hệ tương lai. Trái điều đó là gieo họa cho mai sau!

Toàn Đảng, toàn Dân tộc đã và đang hành xử như thế, như tinh thần ông cha ta đã nối đời nguyện giữ trọn Tổ quốc này, một cách kiên định: “Nam quốc sơn hà Nam đế cư”; Đại Việt “hùng cứ một phương” bất khả xâm phạm… càng phải kiên định đưa công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc tiếp tục tiến những bước quan trọng hơn, có ý nghĩa lịch sử to lớn hơn.

Đó là lý tưởng sống, là trọng trách lịch sử và là hành động của Đảng!

Trọng trách đó không dung thứ bất cứ ai, bất cứ hành động nào xâm phạm lợi ích của Đất nước, của Dân tộc, của Nhân dân, của Đảng và của chế độ xã hội chủ nghĩa do Nhân dân làm chủ! Ai vi phạm hoặc làm vấy bẩn điều vô giá đó, người ấy không xứng đáng là người Việt Nam chân chính.

Ai nhân danh đổi mới rắp mưu “đầu cơ chính trị”, “cơ hội chính trị”, “thực dụng chính trị”… là người có lỗi. Ai vì quyền lợi của phe nhóm mình, thân tộc mình mà coi nhẹ lợi ích của Nhân dân, của Tổ quốc, sa vào tham nhũng quyền lực, ăn cắp quốc khố, “băm nhỏ” lợi ích quốc gia, gây nên tệ cát cứ, cục bộ,… người đó mang trọng tội, tất phải bị trừng phạt.

Hơn hết lúc nào, chúng ta quyết không thể nhân nhượng, quyết không thể lùi bước và càng không thể dung thứ!

Đó cũng chính là đạo lý dân tộc thiêng liêng nhất và chính là pháp lý đất nước công minh, nghiêm khắc nhất!

Lúc này, chỉ cần không làm gì cả, ngoảnh mặt thờ ơ với vận mệnh đất nước cũng là có tội!

Vì quyền lợi dân tộc, vì lợi ích quốc gia, vì quyền và lợi ích chân chính của Nhân dân, hiện nay, không trừ một ai, hễ là người Việt Nam có lương tri phải chung tay lên án, chặn đứng và thủ tiêu những tệ nạn nguy hiểm, chết người, làm khuynh đảo, thậm chí làm suy tàn Dân tộc ấy.

Vì, nếu không thì tầm nhìn và những quyết sách chính trị chiến lược của chúng ta bị xâm hại; lợi ích chiến lược của quốc gia dân tộc, của Nhân dân ta vi phạm; thời cơ chiến lược để đất nước cất cánh bị bỏ lỡ, thậm chí mãi mãi; vị thế của Dân tộc trên trường quốc tế bị tổn thương, bị hạ thấp.

Chúng ta phải tự mình trở nên hùng mạnh. Dân tộc không cam chịu yếu hèn, suy tàn, Tổ quốc của gần 100 triệu đồng bào ta không thể lâm vào vòng bạc nhược hoặc rơi vào vòng nô lệ kẻ khác. Đó là cương lĩnh hành động lúc này.  

Đó là hòn đá thử vàng về đức hy sinh vì Tổ quốc, trước hết của mỗi cán bộ, đảng viên của Đảng và hệ thống chính trị Việt Nam, của mỗi con dân nước Việt chúng ta.

Chưa khi nào như bây giờ, khi chúng ta chủ động, tích cực bước ra thế giới, dân tộc đồng tâm chuẩn bị thực lực cho mình mạnh mẽ đủ sức vượt qua mọi chướng ngại trên con đường độc lập và phồn vinh, thì mối quan hệ máu thịt, sinh tử giữa Đảng với Nhân dân đòi hỏi phải được chăm lo và giữ gìn hơn hết bao giờ.

Khi lòng Dân đồng thuận và thống nhất với ý chí của Đảng sẽ làm nên sức mạnh vô địch, như Dân tộc ta đã trải nghiệm mấy chục thế kỷ qua. Và, hơn hết lúc nào, khi kẻ thù đang bằng mọi thủ đoạn gây nghi ngờ, khoét sâu và mưu toan chia cắt mối sinh tồn tự nhiên Đảng với Nhân dân, mưu toan làm cho Đảng suy yếu vì mất đi cơ sở xã hội – chính trị, kích động Nhân dân ngoảnh mặt với “đứa con nòi” của chính mình, thì Đảng càng phải nêu gương đại đoàn kết toàn Dân tộc.

Đạo lý và pháp lý phải là đứa con sinh đôi trên hành trình quan trọng và khó khăn này!

Chúng ta không sợ bất cứ một thế lực nào, dù là thâm độc và hung bạo nhất. Chúng ta chỉ sợ Đảng ta không sống trong lòng Dân tộc và Đảng ta không kết thành một khối thống nhất! Khi trên dưới một bụng, dọc ngang cả nước góp sức, đồng bào khắp cõi núi sông hòa thuận, thì không một kẻ nào xâm lăng Tổ quốc, dù hung bạo và thâm độc tới đâu, không bị đánh bại!

Công việc lúc này không chỉ cảnh giới thường trực chống giặc xâm lăng dưới mọi bộ mặt mà đồng thời phải kiên quyết đánh bại những giặc nội xâm ở mọi mức độ – lợi ích nhóm, quốc nạn tham nhũng, xa Dân… đang làm “tự chuyển hóa” không ít người, kết tụ thành những “khối u ác tính” có nguy cơ làm băng hoại chế độ, làm suy vong Dân tộc và đe dọa Đảng cáo chung.

Đây là “cuộc chiến đấu khổng lồ”, “cuộc tự giải phẫu khắc nghiệt” vì sự sống còn của chế độ, vì sức mạnh của Đất nước, danh dự và uy tín của Dân tộc!  

Liêm sỉ mỗi người và Quốc sỉ Việt Nam, theo đó, thống nhất và hòa quyện trong nhau thành sức mạnh vô địch trong hành động của toàn Dân tộc!

Tiếp tục 93 năm qua, Đảng nguyện lòng sướng khổ, buồn vui trong lòng đại gia đình 54 dân tộc anh em, dựa hẳn vào Nhân dân và sống trong lòng Nhân dân để xây dựng, chỉnh đốn mình, xứng đáng là “đứa con nòi” mà da thịt, máu xương, hồn cốt được chung đúc từ thịt da, xương máu đồng bào, nguyện phấn đấu và hy sinh vì vị thế và tầm vóc của quốc gia, vì sự thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, vì sự trường tồn và phát triển bền vững của dân tộc Việt Nam, vì hạnh phúc của Nhân dân.

Đảng lãnh đạo đổi mới thể chế, nắm lấy khoa học công nghệ, tiếp tục trọng đãi nhân tài; rèn giũa mình ngang tầm nhiệm vụ của người đứng mũi chịu sào trước lịch sử, do Nhân dân tin cậy và giao phó. Đảng tự nhiên “gần gũi tận trong lòng của mỗi đồng bào ta”, học tập Nhân dân, cầu thị với bạn bè quốc tế.  Đảng không ngừng vươn lên xứng đáng là một Đảng cách mạng - Đoàn kết thống nhất - Cầu thị tiến bộ, vì chủ nghĩa xã hội Việt Nam: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Lòng Dân làm nên vận Nước!

Làm trái thế là hổ thẹn với lịch sử, là vong ân bội nghĩa với ông cha!

Đó là đạo lý, là liêm sỉ và lương tâm tự nhiên của của Đảng trong vị thế và trọng trách là “đứa con nòi” của Dân tộc!

Tiếp tục sự nghiệp 93 năm qua, Đảng mãi kiên tâm bảo vệ sự trong sáng của tình hữu ái dân tộc cao cả và nghĩa tình nhân loại thiêng liêng. Mặc cho vật đổi sao dời, dù cho thế gian biến cải, Đảng kiên định cùng Nhân dân Việt Nam và nhân loại tiến bộ nguyện chung sức dựng xây nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, góp phần gìn giữ một thế giới hòa bình, văn minh và không ngừng tiến bộ trong thế kỷ XXI.

Việt Nam xứng đáng là một nước văn hiến và văn minh trong mối bang giao với 189 trong 193 quốc gia thành viên Liên hợp quốc, với 4 đối tác chiến lược toàn diện, 17 đối tác chiến lược, 13 đối tác toàn diện và đặt mối giao thương với hơn 221 thị trường khắp các châu lục trên hoàn cầu. Đó phải là nhân tố căn bản làm nên vị thế, sức mạnh và uy tín Việt Nam không thể gì xuyên tạc và không thể ai có thể cả gan phủ nhận.

Đó là đạo lý tình hữu ái nhân loại Việt Nam trên đời, là phẩm giá đạo đức, là văn minh của Đảng!   

Năm 2023, chúng ta bước tiếp tục sự nghiệp đổi mới, với sự tự tin của những thành công 37 năm qua - nền tảng vững chắc bảo đảm cho sự thành công thực hiện những quyết sách của Đại hội XIII của Đảng, mà năm 2022 Đất nước đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức cao nhất trong 10 năm qua: 8,02%, vững vàng trong vị thế là “điểm đến” tin cậy và an toàn của các quốc gia, dân tộc bạn bè từ khắp các châu lục; một trong số 20 quốc gia và nền kinh tế trên thế giới có tốc độ tăng trưởng khá và là một thành viên tin cậy của Liên hợp quốc..., dù trong cơn bão táp đại dịch Covid-19 và suy thoái kinh tế toàn cầu suốt ba năm qua và sự bất ổn của tình hình châu lục và phức tạp của thế giới hiện nay.  

Trong hành trình cùng Dân tộc tiếp tục trên con đường đổi mới, dù Đảng còn không ít thiếu sót cấp bách phải sửa chữa, dù có những điều chưa thật là vui, nhưng với tinh thần chở che, bằng tấm lòng khoan hậu, Nhân dân bảo vệ “đứa con nòi” của mình như buổi Đảng mới lọt lòng 93 năm trước, vun đắp và yêu cầu Đảng phát triển xứng đáng, không phụ lòng tin của Nhân dân và sự yêu mến của bè bạn khắp năm châu.

Không tới tầm Nhân dân, Đảng nhất định không thể lãnh đạo, cầm quyền một cách ngang tầm và xứng đáng với lịch sử, với Đất nước và với Nhân dân.

Đó cũng là lương tâm và trách nhiệm lịch sử của Đảng đối với Dân tộc và Đất nước!

Tất cả phục vụ Tổ quốc, phụng sự Nhân dân! 

Kỷ nguyên Việt Nam độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội phát triển vững vàng và nhân văn tiếp tục tỏa sáng trong thế kỷ XXI: Đảng không ngừng vững mạnh – Đất nước không ngừng phát triển – Dân tộc mãi mãi trường tồn!

TS. Nhị Lê - Nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản

Mời xem lại kì 1: Vươn tầm Nhân dân