Tê giác dùng sừng để húc thủng hàm hà mã, liệu đối thủ nào sẽ chiến thắng?

Hà mã và tê giác đều là những loài động vật to lớn và mạnh mẽ ngang nhau.
Nguồn Youtube@OTSGVideoBabe