Tên trộm điện thoại 'thi gan' với chủ quán và màn tẩu thoát kịch tính

Đoạn video ghi lại cảnh một vụ trộm cắp trong của hàng điện thoại
Nguồn Facebook@OFFB