Thăm nhà thờ Xanh - biểu tượng hòa bình tráng lệ ở Afghanistan

Nhà thờ Hồi giáo màu xanh ngọc là một biểu tượng cho sự hòa bình tại Afghanistan, đất nước nhiều đau thương, bởi lúc nào ở nơi đây cũng ngập tràn những đàn bồ câu trắng.

Q.N (Theo Great Big Story, TechVidsRS, AO TV)