Thăm vườn hơn 10 loại quả trên một cây ở Hà Nội

Vườn cây với những gốc cây có đến hơn10 loại quả của ông Lê Đức Giáp tại Thanh Oai, Hà Nội những ngày cuối năm đông người đến thăm hơn. Bởi lẽ ai cũng muốn sắm cho gia đình chơi tết một cây mang đầy đủ ý nghĩa như thế này. Từ việc chiết ghép loại cây độc đáo này ông Giáp thu được hàng trăm triệu đồng một năm.

Thực hiện: Đình Hiếu