'Hot girl nói 7 thứ tiếng' Khánh Vy tỏ ra khá bất ngờ trước trình độ ngoại ngữ và vốn hiểu biết vượt trội về các lĩnh vực của 'thần đồng 6 tuổi' Quang Bình. 

Biên dựng: Hạnh Hạnh