Tháng 7 Quốc hội bầu lại Chủ tịch nước, Thủ tướng

Kỳ họp đầu tiên Quốc hội khoá 14 dự kiến vào tháng 7, đại biểu sẽ bầu lại Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội cùng nhiều chức danh lãnh đạo trong bộ máy nhà nước.
Theo NLĐ