Thanh niên chạy xe máy lao thẳng đuôi xe tải đang đỗ ven đường

Nam thanh niên chạy xe máy với tốc độ cao và dường như không phát hiện thấy ô tô tải đang dừng đỗ bên đường.

Nguồn: MXHGT