Thanh niên trèo vào nhà trộm tài sản dù có người đang ngủ

Camera ghi lại 2 đối tượng đi xe máy, 1 kẻ leo hàng rào rồi trèo vào nhà trộm điện thoại và laptop dù trong phòng có người đang ngủ.

Theo Báo CAND