Thanh niên vi phạm '5 không' bị xử phạt đến 10 triệu đồng

Anh Nguyễn Bảo X, điều khiển xe máy mang BKS 29X7- 222.XX “5 không” bị tổ công tác 141 xử phạt đến 10 triệu đồng.

Đình Hiếu