Thanh niên vờ hỏi mua laptop rồi tranh thủ trộm iPhone X của nhân viên

Tranh thủ lúc nhân viên bán quay lưng lại tìm sản phẩm phù hợp, vị khách ‘4 mắt’ nhanh tay với lấy chiếc iPhone để trên bàn rồi nói "sếp anh lại gọi"...

Video: Facebook Dinh Hai Dang