Thanh niên vô tư lục lọi, trộm điện thoại trong salon tóc

Sau khi đi lại một vòng và chắc mẩm salon tóc không có người trông coi, nam thanh niên mở ngăn kéo, lấy trộm điện thoại và tẩu thoát.

Nguồn: Facebook