Thành phố đáng đến nhất mùa Halloween có gì?

Nếu yêu thích những bộ phim ma mị và lễ hội Halloween, có một thành phố nhất định bạn không thể bỏ qua.

Theo MSN, Video: Youtube@ "Believe" A Paranormal Experience, Bob Brennaman, TalismanMedia