Thành phố kỳ lạ dạy trẻ phải yêu thương muỗi

Thay vì tiêu diệt muỗi, thành phố này lại phát động phong trào thả muỗi ra ngoài môi trường và dạy cho các em nhỏ cách nuôi và yêu thương muỗi.

Theo BBC