Thành phố Trung Quốc tiêu diệt toàn bộ chó mèo

Theo Guardian, trước tình trạng số lượng chó, mèo nuôi trong các gia đình gần đây tăng mạnh, chính quyền quận Dayang, thành phố Tế Nam (Trung Quốc) đã đưa ra quyết định tiêu diệt toàn bộ chó, mèo, kể cả được nuôi trong các hộ gia đình
Theo NLĐ