Thế giới 7 ngày: Mỹ nóng mặt với Nga, Triều Tiên, Trung Quốc

Sự kiện: Thế giới 7 ngày
Những bất đồng sâu sắc tiếp tục đẩy Mỹ và các nước như Nga, Triều Tiên, Trung Quốc vào cuộc chiến ngoại giao căng thẳng.

A.B (Video: BBC, Reuters, CNA, The Economist, 7 News...)