Dòng tiền nằm trong thị trường chứng khoán vẫn rất lớn nhưng sự thận trọng lên cao trong bối cảnh dịch Covid tiếp tục bùng phát và lạm phát gia tăng mạnh.

Dòng tiền nằm trong thị trường chứng khoán vẫn rất lớn nhưng sự thận trọng lên cao trong bối cảnh dịch Covid tiếp tục bùng phát và lạm phát gia tăng mạnh.

Thị trường chứng kiến sự thận trọng bao trùm. Cứ mỗi lần thị trường chứng khoán hồi phục là lực bán mạnh lại nổi lên. Thị trường chứng khoán đối mặt với áp lực bán chốt lãi ngắn hạn trên diện rộng. Áp lực bán đã khiến thị trường chứng khoán rung lắc khá mạnh xung quanh VnIndex 1.475 điểm.