Cộng đồng người Việt ở Mỹ đã luôn gặp phải khó khăn khi cố gắng duy trì tính kết nối với quá khứ, nhưng thế hệ mới đã và đang tìm ra những cách thức sáng tạo để tìm về nguồn cội.

Cộng đồng người Việt ở Mỹ đã luôn gặp phải khó khăn khi cố gắng duy trì tính kết nối với quá khứ, nhưng thế hệ mới đã và đang tìm ra những cách thức sáng tạo để tìm về nguồn cội.

Năm 2000 đánh dấu một thời khắc chuyển giao quan trọng đối với cộng đồng người Mỹ gốc Việt. Sau 25 năm xây dựng cuộc sống mới cho bản thân nhờ lao động vất vả ngày dài, gây dựng gia đình và nỗ lực thoát nghèo, người ta bắt đầu nhận ra họ đang bỏ quên phần công việc quan trọng, ấy là ghi lại lịch sử hình thành những nơi như Little Saigon.