Thế nào là đời sống tình dục bình thường?

Có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng tới "chuyện ấy" của các cặp đôi, chính vì thế mà đời sống tình dục của mỗi cặp đôi lại có sức khác biệt.

Video: Tell The Birds, Kev Klopper, Filmocracy Stock Footage