Theo chân bộ đội hóa học phun khử khuẩn diện rộng ở Hà Nội

Sự kiện: Dịch COVID-19
Sáng ngày 26/7, Bộ Tư lệnh Thủ đô và Binh chủng Hoá học đã bắt đầu chiến dịch phun khử khuẩn diện rộng tại 4 quận và 3 huyện ở Hà Nội.

Đình Hiếu