Tập 3 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 với chủ đề “Tôi phong cách” hướng dẫn thí sinh về chăm sóc da và phong cách thời trang. Thí sinh Mỹ Khôi là trung tâm drama của tập 3 xung quanh việc 'cầm nhầm đồ' của Tường Linh ở đội khác. Cuối cùng, Tường Linh đã lựa chọn một đôi giày khác thay thế thay vì tranh cãi tiếp với Mỹ Khôi.

Biên dựng: Tiến Lộc