Thiết bị giá 500 nghìn đồng của Trung Quốc giúp trộm mọi loại ôtô

Tại Hội nghị an toàn Hack In The Box mới đây, nhóm Unicorn Team từ Trung Quốc đã thử nghiệm phá khóa ô tô với một thiết bị thu nhận sóng đơn giản có chi phí chỉ khoảng 20 euro - tương đương 500 ngàn đồng.


Theo VTC14