Thiết bị 'thần kì' giúp trẻ em đuổi chó dữ của nam sinh Hà Nội

Trước tình trạng trẻ em thường xuyên bị chó dữ tấn công tại Việt Nam, 2 nam sinh Hà Nội đã sáng chế thiết bị thông minh phát hiện tiếng sủa và đuổi chó - D.S Dog Security.

Linh Trang - Anh Phú - Khánh Linh