Thợ lặn đã đánh cược mạng sống để cứu đội bóng Thái Lan như thế nào?

Những thợ lặn chuyên nghiệp nhất đã được huy động để thực hiện chiến dịch giải cứu đội bóng Thái Lan bị mắc kẹt trong hang Tham Luang. Họ đã mất đến 6 tiếng để di chuyển đến điểm mắc kẹt, và hơn chừng ấy thời gian để đưa nạn nhân ra ngoài. Hơn ai hết, chính những thợ lặn này cũng đang đánh cược mạng sống của mình để cứu những em nhỏ bị nạn trong một hành trình dài đầy nguy hiểm.
Q.N (Video:Channel NewsAsia)