Thời gian, địa điểm, cách ngắm siêu trăng ở Việt Nam

Theo dự báo, hiện tượng siêu trăng sẽ bắt đầu vào lúc 20h52' tối nay (14/11) và kết thúc vào khoảng 2 giờ sau đó, mặt trăng sẽ lớn hơn 14% và sáng hơn 30% so với trăng tròn thông thường.
Theo VTC9