Thử thách Sao: Á hậu Kiều Loan gọi điện 'vay' Trịnh Thăng Bình

Á hậu Kiều Loan nhận được thử thách gọi điện thoại cho Trịnh Thăng Bình ‘vay’ một bài hát để cô thực hiện MV đầu tay.

Quay phim: Thanh Thanh - Minh Tuyền

Biên dựng: Thanh Thanh