Thưởng thức trứng cá đào từ đất, quý như trứng cá tầm

Nhiều người gọi đây là ‘trứng cá’. Loại trứng cá này, cũng quý như trứng cá tầm caviar, và hương vị thì tuyệt vời không kém. Điều khác biệt duy nhất, nó được đào lên từ lòng đất.

Q.N (Theo Great Big Story)