Thủy triều cao nhất trong 50 năm qua 'nhấn chìm' thiên đường Venice

Venice , Italy đang đối mặt với một trong những đợt lụt gây ra bởi những cơn thủy triều cao nhất tính từ năm 1966 đến nay.

Q.N (Video: Global News)