Tiếc chiếc giày, người đàn ông suýt mất mạng khi tàu hỏa lao tới

Cố trèo qua lan can đường sắt, người đàn ông 60 tuổi bị rơi giày đã quay lại nhặt trong khi tàu hỏa đang lao tới...

Video: Newsflare