Tiêm kích Su-25 phóng nhầm tên lửa, gây sự cố thảm khốc

Một chiến đấu cơ Su-25 của của Không quân Chad bất ngờ nã tên lửa trong lúc chuẩn bị rời căn cứ Adji Kossei
Theo RT| Video Twitter@Joseph Dempsey/Youtube@tchadinfos