Tiểu thương 'Chợ âm phủ' dè chừng nhập hàng vì ảnh hưởng của Covid-19

Thị trường vàng mã dịp cuối năm đang “ráo riết” chuẩn bị cho các hoạt động mua bán, tuy nhiên lượng tiêu thụ có xu hướng giảm do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

Thực hiện: Hồng Duyên - Mỹ Huyền - Chủ Và