Tình trạng lệ thuộc ma túy đá của giới trẻ

Nhiều bạn trẻ đến với các loại ma túy đá với suy nghĩ sẽ không nghiện. Tuy nhiên thực tế, họ lại có nhu cầu sử dụng hàng ngày, thậm chí nhiều lần/ngày.


Theo VTV