Tộc người sống trong động cuối cùng ở Trung Quốc

Dù cuộc sống nhiều khó khăn nhưng những người Miêu này vẫn quyết bám trụ lại hang đá vôi khổng lồ.

Theo: SMCP