Tổng giám đốc xuống làm bảo vệ và cái kết bất ngờ

Một số người khi được làm "sếp" có thói quen bắt nạt, bắt chẹt và quỵt tiền lương của nhân viên. Chuyện gì sẽ xảy ra khi "nhân viên quèn" đó lại chính là sếp tổng?

2T (tổng hợp)