Top bài hát tháng 11: Đen, Vũ lần đầu xuất quân hút triệu view

Ca khúc dẫn đầu bảng xếp hạng TOP TEN tháng 11/2018 thuộc về 'Anh đếch cần gì nhiều ngoài em', một sản phẩm của các nghệ sĩ Underground.

Thực hiện: Châm Phạm

Nguồn: Youtube