Toyota Land Cruiser độ kéo dài, bọc thép chống đạn

Toyota Land Cruiser là mẫu xe biểu tượng của thương hiệu Nhật Bản
Theo Motor1/Carat Duchatelet Belgium