TP.HCM: 3 ca nhiễm Covid, 3.500 công nhân liên quan tạm nghỉ việc

Sau khi ghi nhận cùng lúc 3 ca nhiễm, công ty TNHH Việt Nam Samho đã cho 3.500 công nhân thuộc khu nhà A (nơi 3 ca nhiễm làm việc) tạm nghỉ việc.

Thanh Thanh