TP.HCM: Người người, nhà nhà hạnh phúc giúp đỡ nhau qua mùa dịch

Sự kiện: Dịch COVID-19
Các mạnh thường quân cùng các cơ quan chức năng tiếp tế, hỗ trợ người dân ở những điểm đang trong giai đoạn giãn cách tại TP Hồ Chí Minh.

Đình Tuyến - Hà Phương