TPHCM thu thuế 13.500 người bán hàng trên Facebook thế nào?

Chi cục thuế TPHCM sẽ dựa vào hệ thống dữ liệu, lọc những tài khoản có hoạt động kinh doanh, sau đó lọc tiếp một lần nữa để xác định những tài khoản chưa đăng ký kinh doanh. Cơ quan thuế sẽ tiếp xúc để làm rõ: nếu việc kinh doanh này được duy trì dài lâu thì sẽ vận động đăng ký và kê khai đầy đủ. Chỉ những trường hợp có doanh thu trên 100 triệu đồng/1 năm mới phải nộp thuế.


Theo VTC14