Sáng sớm ngày 27/7 (giờ địa phương), quốc kỳ của Mỹ tại tòa nhà lãnh sự quán đã được kéo xuống. Một công nhân Trung Quốc đang dỡ bảng có đề chữ ‘Lãnh sự quán Hoa Kỳ’ trước tòa nhà. Trung Quốc chính thức tiếp quản tòa nhà lãnh sự quán Hoa Kỳ vào ngày 27/7.

Q.N (Theo AP, RT)