Trại cai nghiện mạng xã hội ở Trung Quốc

Bất lực vì không thể tách con ra khỏi màn hình máy tính, điện thoại, nhiều phụ huynh ở Trung Quốc chọn biện pháp là đưa con vào trại cai nghiện internet để chữa bệnh.

Theo VTV