Trải nghiệm tivi có màn hình liếm được, cho phép nếm mùi thức ăn

Một loại tivi mới, liếm được ở Nhật Bản có thể giúp người xem nếm được những gì họ thấy ở trên màn hình.

Q.N (Theo SCMP, Global News)