Trai nhảy kiêm nô lệ tình dục trong 'thế giới ngầm' ở Afghanistan

Mặc dù các quan chức của chính phủ Afghanistan đã ký cam kết với Liên Hợp Quốc về việc chấm dứt tình trạng bắt cóc bacha bazi (trai nhảy), nhưng cho tới nay, việc này vẫn tiếp tục diễn ra.


Theo AJ+