Trạm vũ trụ chứa chất độc, rơi tự do của Trung Quốc nhắm đến thành phố nào?

Các nhà khoa học vừa đưa ra dự báo mới nhất, trạm vũ trụ Thiên Cung 1 của Trung Quốc sẽ rơi tự do xuống Trái đất trong khoảng thời gian từ 30/3 đến 6/4, đem theo rất nhiều hóa chất độc hại. Điều đáng nói là đến nay, các chuyên gia đều chưa thể khoanh vùng chính xác nơi mà Thiên Cung sẽ rơi xuống. Tuy nhiên, danh sách một loạt các thành phố nằm trong vùng nguy hiểm cũng đã được đưa ra.

Video: CCTV9, Gravity, Reuters, Next Animaton