Trăn khủng bị hổ mang chúa kết liễu chỉ với một nhát cắn chí mạng

Đoạn clip được một người dân ghi lại trên một con đường mòn ở khu hồ chứa nước MacRitchie Reservoir, Singapore.
Nguồn ViralHog