Trào lưu tự cưới chính mình của phụ nữ Châu Âu

Thay vì trói buộc bản thân trong một cuộc hôn nhân nào đó, nhiều phụ nữ lại lựa chọn yêu lấy chính bản thân mình. Cũng vì thế, trào lưu tự cưới chính mình ngày càng trở nên phổ biến ở châu Âu.


Theo VTC14