Trẻ em nghèo hào hứng với lớp học chống xâm hại tình dục

Những trẻ em nghèo trong Lớp học tình thương của ông Tư vui và náo nhiệt hơn với bài giảng về giáo dục giới tính đến từ dự án “Lớn lên an toàn”. Đây là dự án mang đến những kiến thức về phòng chống xâm hại tình dục trẻ em.


Theo Lao Động