Triều Tiên hủy diễu hành chống Mỹ, nối lại tuyến đường sắt với Seoul

Hàng năm, Triều Tiên luôn có những buổi diễu hành hàng trăm nghìn người nhằm biểu dương lực lượng và thể hiện tinh thần phản đối Mỹ. Những buổi diễu hành thường diễn ra từ tháng 3 đến tháng 6 hàng năm. Nhưng năm nay, không có bất kỳ sự kiện tương tự nào diễn ra. Trong một diễn biến có liên quan, liên Triều vừa ngồi lại để đàm phán về việc nối lại tuyến đường sắt Seoul - Bình Nhưỡng.
Q.N (Video: KRR, ODN News, Arirang News)