Trộm lái xe đâm toang cửa, đột nhập tiệm làm tóc

Camera giám sát ghi lại hình ảnh 2 tên trộm đột nhập tiệm làm tóc, lấy đi số đồ hàng hiệu giá trị.

Nguồn: Newsflare